Bedriftstjenester

Kjøp av porteføljer

Getty Images 511594522

Hva kan vi bistå med?

Vi bistår finansinstitusjoner, banker og fakturautstedere i Norge, Sverige og Finland med å optimalisere likviditet gjennom å kjøpe deres porteføljer av forfalte finans- eller fakturafordringer.

Oppfølging av utestående krav er tidkrevende og binder kapital. Ved salg av hele eller deler av din forfalte faktura-/låneportefølje overtar vi, som en profesjonell part, risikoen for misligholdet og du som kunde slipper å vente på innbetaling av dine utestående fordringer. Din virksomhet vil raskt og enkelt kunne frigjøre kapital, tid og ressurser, slik at dine ansatte kan konsentrere seg om andre deler av virksomheten. En bedret likviditet vil også umiddelbart gi en betydelig positiv resultateffekt samtidig som risikoen for tap reduseres betraktelig. Du som kunde skal videre være trygg på at den enkelte klient (skyldner) blir tatt godt hånd om og behandlet på en profesjonell måte av våre rådgivere.

Hvordan går vi frem?

Modhi har siden starten i 2009 opparbeidet en solid kompetanse og en betydelig transaksjonserfaring når det gjelder kjøp av porteføljer av forfalte fordringer. Vi hjelper våre kunder gjennom hele prosessen fra uttrekk av informasjon fra inkassosystemer, analyse og verdivurdering, avtaleskriving og overlevering av porteføljen til oss. Vårt analyseteam har solid kunnskap og lang erfaring knyttet til oppkjøp og forvaltning av porteføljer. Vi bruker de nyeste versjonene av inkassosystemer og analyseverktøy for å dra nytte av automatiserte prosesser, kunstig intelligens og maskinlæring. Vi har raske og smidige prosesser for dataanalyse, migrering av porteføljer og inkasso oppfølging. Standardiserte prosedyrer og gode systemer sikrer også en sømløs overgang til ny kreditor for skyldnerne i porteføljene.

Hvilke tjenester tilbyr vi?

Vi tilbyr fleksible løsninger tilpasset våre kunders forutsetninger og behov. De mest vanlige løsningene er:

  • Engangskjøp av porteføljer av forfalte fordringer
  • Løpende kjøp av porteføljer av forfalte fordringer

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vurderer salg av din portefølje. Vi kan tilby en uforpliktende verdivurdering som vil kunne gi deg et bedre beslutningsgrunnlag når du vurderer å selge hele eller deler av din portefølje.

Vurderer du å selge en portefølje?

Send oss en henvendelse