Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de spørsmålene som vi ofte får henvendelser om.

Skjermbilde 2019 12 03 kl 11 27 58
Publisert 10 des. 2019

Hva er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel er en påminnelse om betaling som sendes ut før saken går over til inkasso.

Hva er en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er det første varselet som sendes ut etter at inkassoprosessen har startet. En nærmere beskrivelse finner du i Inkassolovens §10.

Hva er et inkassosalær?

Et inkassosalær er et lovregulert gebyr som påløper når saken er sendt til inkasso. Salæret skal gå til å dekke kostnader som påløper når du betaler for sent. Størrelsen på salæret avhenger av beløpet på fordringen som har forfalt.

Hva er en betalingsutsettelse?

En betalingsutsettelse betyr at det settes en ny frist for betaling. Vær oppmerksom på at ytterligere kostnader kan påløpe. Utsettelsen kan gjelde hele eller deler av kravet.

Hva er en nedbetalingsplan?

En nedbetalingsplan er en avtale som gir deg mulighet til å dele opp utestående beløp i faste månedlige delbetalinger. Ved inngåelse av en nedbetalingsavtale på mer enn fire avdrag vil det kunne legges på et avdragsgebyr, jf. inkassoforskriftens § 2-4.

Hva er rettslig inkasso?

Rettslig inkasso betyr at saken oversendes til rettsapparatet for videre innfordring, dvs. via forliksrådet, domstol eller namsmannen.

Hva er en forliksklage?

En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. Dersom vi ikke har hørt fra deg eller vi har mottatt innsigelse på kravet vil vi normalt innlevere en forliksklage til forliksrådet på vegne av vår kunde. Du vil da få en frist til å svare på vår påstand. Partene innkalles deretter til et møte hvor begge parter som hovedregel har møteplikt. Forliksrådet skal da forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.

Hva er begjæring om utlegg?

Begjæring om utlegg betyr at saken sendes til namsmannen for å tvang innkreve kravet. Hvis begjæringen blir godtatt vil du bli varslet, og få en frist på 14 dager til å kommentere kravet og betalingsmuligheter. Mottar namsmannen innsigelse vil saken oversendes forliksrådet for behandling.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en registering i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller en bedrift har en ubetalt fordring mot seg. Det er inkassobyråer, namsmenn, forliksråd, Statens Kartverk, Løsøreregisteret eller Statens innkrevingssentral som melder inn anmerkningen til kredittopplysningsbyråene. Det blir registrert en betalingsanmerkning når du misligholder en inngått avtale om nedbetalingsavtale eller når saken er sendt til namsmannen eller forliksrådet. En betalingsanmerkning vil i de fleste tilfeller svekke kredittverdigheten til den aktuelle personen/bedriften det gjelder, slik at det kan være vanskelig å ta opp lån.

En betalingsanmerkning slettes når saken er betalt.