Om oss

Modhi Collect AS er datterselskap av Modhi Finance AS, med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Selskapene inngår i SpareBank1 Gruppen AS konsern.

Radgivning Getty Images 466090541

Hvem er vi?

Modhi kjøper og forvalter porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer. Modhi leverer også inkasso- og fordringsadministrative tjenester til bank- og fakturamarkedet gjennom sitt datterselskap Modhi Norge AS. Inkasso og porteføljevirksomheten vår består i dag av morselskapet Modhi Finance AS og datterselskapene Modhi Collect AS, Modhi Norge AS, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB og Modhi Finland OY. Modhi har virksomheter i Norge, Sverige og Finland.

Våre verdier

Modhi er opptatt av å levere høy kvalitet i alle ledd. Vi bruker derfor moderne teknologi og er bemannet med svært kompetente medarbeidere. Vi har ambisjoner om å vokse og bli en godt synlig og relevant aktør i Norden. Vi jobber kontinuerlig med å etterleve våre verdier om ansvarlighet, nysgjerrighet og troverdighet.

Våre eiere

Modhi Finance AS er eiet av SpareBank 1 Gruppen AS og sammen med alle datterselskapene inngår vi som en del av SpareBank 1 Alliansen.

SpareBank 1 Alliansen er Norges nest største finansaktør, og består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om en felles plattform og merkevare. SpareBank 1 Alliansen har over 1235 milliarder kroner i forvaltningskapital, og det jobber om lag 6.500 medarbeidere i SpareBank 1 Alliansen, hvorav 1.200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

Nyhet! Kredinor og Modhi slår seg sammen

Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi har inngått en intensjonsavtale om å slå seg sammen, og vil dermed bli et ledende selskap innen inkasso og gjeldsbetjening med Norden som hjemmemarked.

Modhi kredinor
Les mer her!