Modhi Collect AS

Modhi Collect AS er et inkassoselskap eiet av Modhi Finance AS.

Våre rådgivere har lang erfaring med å følge opp og behandle inkassokrav. Vi er opptatt av å opptre profesjonelt ovenfor både kunder og skyldnere, og har derfor fokus på kompetanse og adferd innenfor alle de områder vi opererer. Våre kunder og skyldnere skal være trygge på at vår inkassovirksomhet utøves i samsvar med god inkassoskikk, og vi jobber hardt og målrettet for å finne frem til løsninger som er gjennomførbare for den enkelte skyldner.

Modhi Collect er medlem av Virke Inkasso.