Modhi Finance AS

Modhi Finance AS kjøper forfalte porteføljer av lån, kreditter og fakturaer.

Hvem er vi?

Modhi Finance har konsesjon som finansieringsforetak og har spesialisert seg på å kjøpe og forvalte porteføljer av forfalte fordringer fra nordiske banker, finansinstitusjoner og store fakturautstedere. Porteføljene består i hovedsak av forfalte lån og kreditter rettet mot personmarkedet.

Modhi Finance AS inngår i SpareBank1 Gruppen AS Konsern.

Posisjon i det Nordiske markedet

Våre kunder opererer ofte utenfor Norges grenser, og Modhi tilbyr derfor tjenester i det nordiske markedet. Modhi har virksomhet i Norge, Sverige og Finland.

God kunnskap og lang erfaring

Siden starten i 2009 har Modhi konsernet fullført transaksjoner på over 5 milliarder kroner fordelt på banklån, kredittkortlån, billån, fakturakrav m.m. Mange års erfaring med kjøp og inndrivelse av slike porteføljer har gitt oss en solid kompetanse og stor transaksjonserfaring med migrering av porteføljer fra forskjellige inkassosystemer. Vårt analyseteam har lang erfaring og solid kompetanse knyttet til oppkjøp og inndrivelse av porteføljer. Vi bruker de nyeste versjonene av inkassosystemer og analyseverktøy for å dra nytte av automatiserte prosesser, kunstig intelligens og maskinlæring. Vi har raske og smidige prosesser for dataanalyse, migrering av porteføljer og inkassorådgivning. Standardiserte prosedyrer og gode systemer sikrer også en sømløs overgang til oss som ny kreditor.

Modhi Finance er medlem av Finans Norge.