Modhi sikter høyt i Norden

Modhi Finance AS samler nå alle sine datterselskaper i Norge, Sverige og Finland under samme navn merkenavn; Modhi.

Rolf Eek Johansen

Totalleverandør i Norden

- Vi har i løpet av 2020 tatt grep for å bli en av Nordens ledende leverandører innen inkasso- og porteføljekjøp for finansinstitusjoner og større virksomheter som yter kreditt til sine kunder/forbrukere, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS.

- Vi har etablert en felles driftsplattform i alle selskapene våre, og er godt i gang med virksomheten i de nye selskapene våre i Finland og Sverige. Fra før er vi godt posisjonert i det norske markedet.

Rolf Eek Johansen

Dette er Modhi

Samles under felles merkevare i Norden

Modhi har klare ambisjoner om vekst i våre nye satsningsområder i Norden.

- Som et ledd i denne strategien, er det også viktig for oss å bli enda mer synlige som en tydelig nordisk aktør i markedet, understreker Eek-Johansen. 8. desember samles derfor virksomheten under ett felles navn.

Helt siden 2010 har Modhi kjøpt og forvaltet porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer i det norske markedet.

- Vi bidrar til at finansinstitusjoner og større virksomheter kan fokusere på kjernevirksomheten sin og forbedre egne kontantstrømmer, samtidig hjelper vi deres kunder med å få kontroll over sin personlige økonomi, sier Eek-Johansen.

Konsernet Modhi Finance AS er et heleid datterselskap av SpareBank1 Gruppen AS, og består i dag av datterselskapene Modhi Collect AS, Modhi Norge AS (f.d Conecto AS), Modhi Holding Sweden AB, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB og Modhi Finland Oy (f.d Debtia Oy).

Sterk eier - unikt kapitalgrunnlag

- Med et sterkt eierskap bak oss har vi et solid kapitalgrunnlag for videre vekst, samtidig som vi har en innebygd kultur for høy bankmessig standard og verdigrunnlag. Dette er viktige vurderingskriterier for Modhis kunder, sier Eek-Johansen.

Styrker sin posisjon i det nordiske inkassomarkedet

-Vår ambisjon er å utfordre det etablerte inkassomarkedet i Norden - der banker er lite tilstede på eiersiden, og vi er svært stolt av den ambisiøse satsingen vår, sier Eek-Johansen.

På kort tid har konsernet styrket seg ved overtagelsen av blant annet Conecto AS, som er et av de større innkassobyråene i Norge.

På bare ni måneder har Modhi etablert inkassovirksomhet i Sverige, som allerede ved produksjonsstart inngikk flere kontrakter for kjøp av porteføljer.

Sist ut er Modhis oppkjøp av Debtia Oy i Finland, som er et «startup» inkassoselskap med tidligere erfarne inkassoressurser både i drift og ledelse.

- For å levere kvalitet, mener vi det er viktig å møte våre kunder der de er. Mange av våre større bedriftskunder og virksomheter er også aktive på tvers av landegrensene. Ved å være tilstede i Norge, Sverige og nå også Finland kan vi tilby et helhetlig, nordisk tilbud, som dermed styrker våre kundeforhold ytterligere, sier Eek-Johansen.

Kvalitet i alle ledd - kundeserviceprisen 2020

- Modhi-selskapene er opptatt av å levere høy kvalitet i alle ledd. Vi bruker moderne teknologi, og er bemannet med svært kompetente medarbeidere. I år ble Modhi Collect tildelt prisen for beste kundeservice i bransjen i det norske markedet.

- Dette er en pris vi setter høyt. Det viser at vi treffer på målene om å holde en høy standard i innfordringen, ha intern stolthet og gi både kunder og skyldnere gode opplevelser.

- At kundenes kunder er fornøyde er noe av det aller viktigste for oss. Den anerkjennelsen tar vi med oss videre i den jobben vi gjør i hele det nordiske markedet, avslutter Eek-Johansen.

Innfordring 2020 Kunderserviceprisen Modhi forsiden